SEKCJA KORCIAKÓW

 

Sekcja Korciaków

Międzynarodowy program „Tenis 10“ zajmuje się szkoleniem dzieci w wieku 5— 10 lat. Zajęcia Sekcji Korciaków skierowane są do jeszcze młodszych miłośników sportu (3—5 letnich). Mają na celu kształtowanie koordynacji i ogólnej sprawności ruchowej. Odbywają się w specjalnie przygotowanej sali Korciaków, dostosowanej do wieku dzieci, pełnej kolorowych przyrządów. Podczas wesołych „treningów“ nauczamy podstawowych elementów tenisa. Oprócz celów sportowych, realizujemy zadania wychowawcze, takie jak nauka współpracy i samodzielności.

Tenisowe umiejętności nabyte w Sekcji Korciaków, dzieci będą mogły doskonalić w kolejnych latach w Sekcji Tenisa 10.

  • Kto może brać udział w zajęciach? Dzieci w wieku 3—5 lat

  • Jak często odbywają się zajęcia?
    Jeden raz w tygodniu od 15 września do końca czerwca.

  • Kto prowadzi zajęcia Sekcji Korciaków?
    Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanych instruktorów i trenerów tenisa — specjalistów do pracy z małymi dziećmi. Przeszkolona kadra wykorzystuje w treningach liczne przybory stymulujące rozwój dziecka, np.: balony, znaczniki, obręcze hula hop, mini płotki, piłki, kije do unihokeja. 

Ramowy plan zajęć 60 min:

10 minutowa rozgrzewka 

10 min - wdrożenie do zajęć 

35 min - realizacja celu treningowego, część główna treningu

5 minut na rozluźnienie po treningu głównym 

Zajęcia Akademii Tenisowej Kortowa odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 18:00.

Odpłatność za Aakademię Tenisową Kortowa odbywa się do 10 każdego miesiąca, na podstawie wcześniej podpisanej umowy z opiekunem dziecka.

Zajęcia trwaja 60 min. i prowadzone są przez wykfalifikowaną kadrę trenerów II klasy tenisa ziemnego.

Zajęcia Akademii Tenisowej Kortowa prowadzone są według programu PZT tenis10.

W soboty dodatkowo dla członków Akademii Tenisowej Kortowa odbywają się zajęcia kondycyjne, które są nieodpłatne.

W przypadku zgłoszonej nieobecności w zająciach członka Akademii Tenisowej Kortowa, istnieje możliwość odrobienia zajęć w kolejnym miesiącu, na specjalnie zorganizowanym sobotę lub niedzielę treningu.

Klub Kortowo Tennis Club jest licencjonowanym klubem Polskiego Związku Tenisowego.