SEKCJA KORCIAKÓW

 

Sekcja Korciaków

Międzynarodowy program „Tenis 10“ zajmuje się szkoleniem dzieci w wieku 5— 10 lat. Zajęcia Sekcji Korciaków skierowane są do jeszcze młodszych miłośników sportu (3—5 letnich). Mają na celu kształtowanie koordynacji i ogólnej sprawności ruchowej. Odbywają się w specjalnie przygotowanej sali Korciaków, dostosowanej do wieku dzieci, pełnej kolorowych przyrządów. Podczas wesołych „treningów“ nauczamy podstawowych elementów tenisa. Oprócz celów sportowych, realizujemy zadania wychowawcze, takie jak nauka współpracy i samodzielności.

Tenisowe umiejętności nabyte w Sekcji Korciaków, dzieci będą mogły doskonalić w kolejnych latach w Sekcji Tenisa 10.

 • Kto może brać udział w zajęciach? Dzieci w wieku 3—5 lat

 • Jak często odbywają się zajęcia?
  Jeden raz w tygodniu od 15 wrze
  śnia do końca czerwca.

 • Kto prowadzi zajęcia Sekcji Korciaków?
  Zaj
  ęcia prowadzone są przez licencjonowanych instruktorów i trenerów tenisa — specjalistów do pracy z małymi dziećmi. Przeszkolona kadra wykorzystuje w treningach liczne przybory stymulujące rozwój dziecka, np.: balony, znaczniki, obręcze hula hop, mini płotki, piłki, kije do unihokeja. 

KLUB KORCIAKA

Każdy uczestnik Szkółek Tenisowych Kortowo bierze udział w Rankingu Korciaka. Punkty uzyskane przez Korciaka w ciągu całego miesiąca będą sumowane na początku kolejnego miesiąca oraz będą doliczane do Rankingu Korciaka.

Regulamin Rankingu Korciaka 2016/2017


NASZ CENNIK:

140 zł/m-c - /grupa 5-6 osobowa/ - zajęcia raz w tygodniu /35 zł za trening/

160 zł/m-c - /grupa 4 osobowa/ - zajęcia raz w tygodniu /40 zł za trening/

180 zł/m-c - /grupa 3 osobowa/ - zajęcia raz w tygodniu /45 zł trening/

grupa 2 osobowa/ - zajęcia raz w tygodniu / cena ustalana indywidualnie z trenerem

RABAT DLA RODZEŃSTWA W WYSOKOŚCI 5% na kolejny miesiąc, przy 100% obecnosci na zajęciach.

Ramowy plan zajęć 60 min:

10 minutowa rozgrzewka 

10 min - wdrożenie do zajęć 

35 min - realizacja celu treningowego, część główna treningu

5 minut na rozluźnienie po treningu głównym 


 PLAN ZAJĘĆ JAKI OBOWIĄZYWAŁ W SEZONIE 2016/2017

 

Zajęć Szkółek Tenisowych Kortowa odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 18:00.

Odpłatność za Szkółki Tenisowe Kortowa odbywa się do 10 każdego miesiąca, na podstawie wcześniej podpisanej umowy z opiekunem dziecka.

Zajęcia trwaja 60 min. i prowadzone są przez wykfalifikowaną kadrę trenerów II klasy tenisa ziemnego.

Zającia Szkółek Tenisowych Kortowa prowadzone są według programu PZT tenis10.

W soboty dodatkowo dla członków Szkółek Tenisowych Kortowa odbywają się zajęcia kondycyjne, które są nieodpłatne.

W przypadku zgłoszonej nieobecności w zająciach członka Szkółek Tenioswych Kortowa, istnieje możliwość odrobienia zajęć w kolejnym miesiącu, na specjalnie zorganizowanym sobotę lub niedzielę treningu.

Klub Kortowo Tennis Club jest licencjonowanym klubem Polskiego Związku Tenisowego.

umowa szkółki Kortowa 2016

regulamin szkółki tenisowe Kortowa 2016