SZKÓŁKI TENISOWE

 

 

 

KLUB KORCIAKA

Każdy uczestnik Szkółek Tenisowych Kortowo bierze udział w Rankingu Korciaka. Punkty uzyskane przez Korciaka w ciągu całego miesiąca będą sumowane na początku kolejnego miesiąca oraz będą doliczane do Rankingu Korciaka.

 

Regulamin Rankingu Korciaka 2016/2017

 

NASTĘPNU Turniej Korciaków odbędzie się W CZERWCU, dzieci zagrają w swoich grupach wiekowych. Więcej informacji możecie już wkrótce.

NASZ CENNIK SZKÓŁEK:

140 zł/m-c - /grupa 5-6 osobowa/ - zajęcia raz w tygodniu /35 zł za trening/

160 zł/m-c - /grupa 4 osobowa/ - zajęcia raz w tygodniu /40 zł za trening/

180 zł/m-c - /grupa 3 osobowa/ - zajęcia raz w tygodniu /45 zł trening/

grupa 2 osobowa/ - zajęcia raz w tygodniu / cena ustalana indywidualnie z trenerem

RABAT DLA RODZEŃSTWA W WYSOKOŚCI 5% na kolejny miesiąc, przy 100% obecnosci na zajęciach.

Ramowy plan zajęć 60 min:

10 minutowa rozgrzewka 

10 min - wdrożenie do zajęć 

35 min - realizacja celu treningowego, część główna treningu

5 minut na rozluźnienie po treningu głównym 

 


 PLAN ZAJĘĆ

Zajęć Szkółek Tenisowych Kortowa odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 18:00.

Odpłatność za Szkółki Tenisowe Kortowa odbywa się do 10 każdego miesiąca, na podstawie wcześniej podpisanej umowy z opiekunem dziecka.

Zajęcia trwaja 60 min. i prowadzone są przez wykfalifikowaną kadrę trenerów II klasy tenisa ziemnego.

Zającia Szkółek Tenisowych Kortowa prowadzone są według programu PZT tenis10.

W soboty dodatkowo dla członków Szkółek Tenisowych Kortowa odbywają się zajęcia kondycyjne, które są nieodpłatne.

W przypadku zgłoszonej nieobecności w zająciach członka Szkółek Tenioswych Kortowa, istnieje możliwość odrobienia zajęć w kolejnym miesiącu, na specjalnie zorganizowanym sobotę lub niedzielę treningu.

Klub Kortowo Tennis Club jest licencjonowanym klubem Polskiego Związku Tenisowego.

umowa szkółki Kortowa 2016

regulamin szkółki tenisowe Kortowa 2016