AKADEMIA TENISOWA

 

Akademia Tenisowa Kortowa 

----------------------------------------------------------------------------

Serwujemy >> Emocje. Radość. Wartości. Rozwój.

Piłka jest po Twojej stronie! Zapraszamy! Graj z nami!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademia Tenisowa Kortowa to nowy projekt Kortowo Tennis Club. Naszcałoroczny program, oprócz nauki uderzeń tenisowych, podstaw taktyki, pracą nad kondycją i wytrzymałością, został zbudowany w oparciu o wartości nierozerwalnie związane ze sportem, takie jak: odpowiedzialność, umiejętność współpracy, dyscyplina, wytrwałość i uczciwość. Na bazie czterech sekcji tenisowych stworzymy optymalne warunki do rozwoju sportowego dla dzieci i młodzieży.  W skład naszej kadry trenerskiej wchodzą: Agata Konkiewicz /sekcja korciaków oraz tenis 10/, Anna Baron /tenis 10 oraz sekcja zawodnicza/, Paweł Szmaland /sekcja tenis 10 oraz sekcja zawodnicza/, Przemysław Stęc /sekcja zawodnicza/, Tomasz Garsztka /trener przygotowania motorycznego zawodniczek i zawodników/, Dariusz Ciborowski /fizjoterapeuta/, Radosław Szymanik /konsultant Akademii Kortowa podczas zgrupowań/, dr. Ryszard Stawicki /opieka ortopedyczna/. Zajęcia w Akademii Tenisowej będą odbywały się w naszym obiekcie Kortowo Tennis Club, przy ulicy Kotowo 62 w Poznaniu. W sezonie zimowym do dyspozycji zawodniczek i zawodników mamy 4 przestronne hale z nawierzchnią ceglaną, zaś w sezonie letnim dodatkowo 3 korty zewnętrzne wraz z otaczającym je terenem sportowym /boisko do piłki, siatkówki, teren do przygotowania fizycznego/. Dodatkowo przez cały rok do dyspozycji sekcji będzie salka do ćwiczeń oraz siłownia w partnerskim klubie Atlantis. Program Akademii Tenisowej Kortowa został opracowany w oparciu o programy międzynarodowych akademii, ITF oraz indywidualnych doświadczeń naszych trenerów oraz partnerów. Na poziomie sekcji zawodniczej, kariera naszych podopiecznych będzie uregulowana kontraktem z Akademią, który będzie wyraźnie określał relacje pomiędzy zawodnikiem, a Akademią. Takie działanie daje duże poczucie bezpieczeństwa w długofalowym działaniu. Akademia Tenisowa Kortowa w miesiącu kwietniu i maju przeprowadziła spotkania z Michałem Filipiakiem, autorem książek dla dzieci o „Redaktorze Marchewce” o tematyce tenisowej w szkołach i przedszkolach, w której wzięło ponad 2000 dzieci. Podczas spotkań dzieci poznawały tenisowy świat oraz otrzymały zaproszenie na akcje „Mam Tenisowy Talent”, w której wzięło udział ponad setka dzieci. Podczas „Mam Tenisowy Talent” dzieci do 12 roku życia wykonywały testy sprawnościowe. Najlepsze otrzymały stypendia tenisowe w Akademii Tenisowej Kortowa. Wartość stypendiów przekroczyła kwotę 13 000 zł. I Nabór do Akademii Tenisowej Kortowa jest do 28 sierpnia 2017 r, II nabór do 17 września 2017 r. zapisy na adres: akademia@kortowo.com.pl , krzysztof@kortowo.com.pl , office@kortowo.com.pl , 606 971 272, 61 899 10 20. Do zobaczenia w Akademii Tenisowej Kortowa!

SEKCJA KORCIAKÓW – dla najmłodszych dzieci w wieku od 3 do 5 lat

 • ·wprowadzenie do tenisa 
 • ·kolorowe przyrządy, 
 • ·dużo zabawy rozwój koordynacji
 • ·nauka samodzielności i współpracy 
 • ·pierwsza klubowa karta sportowca 

SEKCJA TENIS 10 – dla dzieci starszych od 6 do 10 roku życia

 • ·treningi tenisowe treningi ogólnorozwojowe 
 • ·zgrupowania stacjonarne (półkolonie) 
 • ·dzienniczek sportowca testy sprawnościowe 
 • ·monitoring postępów 
 • ·pierwsze turnieje licencja Tenis 10 
 • ·zawody drużynowe 

SEKCJA ZAWODNICZA – dla zawodniczek i zawodników chcących wyczynowo trenować tenis we wszystkich kategoriach

 • ·treningi tenisowe dostosowane indywidualnie do zawodników 
 • ·treningi ogólnorozwojowe 
 • ·testy sprawnościowe i FMS 
 • ·opieka fizjoterapeuty i psychologa 
 • ·starty w zawodach regionalnych i ogólnopolskich 
 • ·licencja zawodnicza 

SEKCJA MŁODZIEŻOWA – dla młodzieży powyżej 15 roku życia 

 • ·treningi tenisowe 
 • ·treningi ogólnorozwojowe 
 • ·integracja 
 • ·turnieje i ligi tenisowe 
 • ·wspólny kurs animatora sportu

 Cennik:

 • 160 zł/miesiąc grupa 5 – 8 osobowa zajęcia 1 x w tygodniu – 40 zł za zajęcia
 • 180 zł/ miesiąc grupa 3 – 4 osobowa zajęcia 1 x w tygodniu – 45 zł za zajęcia
 • 300 zł/ miesiąc grupa 5 – 8 osobowa zajęcia 2 x w tygodniu – 37,5 zł za zajęcia 
 • 320 zł/ miesiąc grupa 3 – 4 osobowa zajęcia 2 x w tygodniu – 40 zł za zajęcia

 Umowa Akademia Tenisowa Kortowo

 Regulamin Akademia Tenisowa Kortowo

 Karta zgłoszeniowa